top of page

Amacımız ve Hedefimiz

Anadolu Meraları, kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını, bu amaçlara yönelik kullanacağı araçları, çalışma alanlarını, genişleteceği kaynak tabanlarını ve kaldıraç noktalarını Bütüncül Yönetim'in karar alma çerçevesi olan “Bütün ve Bağlam” algoritmasıyla belirler ve sürekli günceller.

Türkiye başta olmak üzere  dünyada; “sürdürülebilir”in ötesinde ekolojik, ekonomik ve toplumsal olarak onarıcı tarımın hem anlayış olarak yerleşmesi, hem de somut olarak yaygınlaşmasına hizmet etmek,

Gıda üretim ve paylaşım sürecinin günümüzdeki anonim, kalitesiz, besleyicilikten uzak hatta zararlı, indirgemeci ve adaletsiz boyutlarını bir bütün olarak dönüştürmek; yenilikçi, özgün ve somut gıda ağlarına önderlik yapmak ve hizmet etmek,

Tarımı iklim değişikliği, toprak bozunumu ve ekosistem tahribatının en önemli  nedeni olmaktan çıkarıp, İklim Değişikliği'yle mücadele ve uyum, toprak yaratımı ve ekosistem onarımının en güçlü ve bereketli aracı haline getirmek,

Yeni-nesil, çok-boyutlu, etik ve “bütüncül” çiftçilerin toplumsal, ekonomik ve ekolojik dönüşüm sürecinin önemli bir aktörü olmaları için somut mekanizma ve modelleri oluşturup uygulamak,

Gıda, beslenme ve sağlık üçgeninde kamuoyunu en güncel tartışmalar, bulgular ve yeniliklerle desteklemek; gıdanın kaynağı ve yöntemi boyutunda bilgiye erişimi yeniden tesis ederek tüketiciden “türeticiye” geçiş sürecine destek olmak,

Gıdayı üretenleri yenilikçi, kanıtlanmış, düşük maliyetli, çiftçinin yaşam kalitesini ve kazancını arttıran, ve tarım arazilerini onarıcı yöntemlerle beslemek, desteklemek.

bottom of page