top of page

Anadolu Meraları olarak çalışma ilkelerimize ve değerlerimize büyük önem veriyoruz.

Adalet ve Hakkaniyet: Ekip içinde tüm paylaşımlarda, paydaşlarımızla kurduğumuz ilişkilerde karşılıklı adalet terazisini ve “hakkın geçmemesini” temel ilke olarak kabul ediyoruz.


Topluluk-ilhamlı örgütlenme: Tüm farklılıklarımızı birer değer olarak görerek “bir” olmanın yarattığı gücün farkındayız. Bunun zaman ve karşılıklı emek isteyen bir süreç olduğunu biliyoruz. Eğitimler başta olmak üzere tüm etkinlikleri Türkiye'de Bütüncül Yönetim ve Onarıcı Tarım için simbiyotik bir topluluk oluşturmanın ilk adımları olarak değerlendiriyoruz.


Bütün-etik temelli yaklaşım: Etik meselesini bir bütün olarak görüyorız. Tüm karar ve stratejilerimizi güçlü bir etik süzgecinden geçirdikten sonra uygulamaya sokuyoruz.


Şeffaflık: Hem ekip içinde, hem de dışında kurduğumuz etkileşimlerin şeffaflık ve karşılıklı güven üzerine inşa edilmesini arzuluyoruz.


Hayalcilik ve Umut: Her şey, içinde bulunduğunuz an ve koşullardan bakıldığında imkansız görünenleri hayal etmemizle başlar. Yönlendirdiğimiz “bütün(ler)” için ütopyalarla dolu, umutlarımızın üzerinde yükselen hayallerimiz var. Hayal kurmaktan vazgeçmiyoruz.


Gerçekçilik ve Akılcılık: İdeallerimizin ve hayallerimizin hakkını vermenin tek yolu, onlara doğru giden zorlu yolları en etkin, en güçlü, en “umut aşılayabilecek” şekilde adımlamak. Hayallerimiz ne kadar büyük ve ütopikse; gerçeklere göre hareket etme, doğru ve etkin planlama yapma, eleştirel bir akılcılığın hakkını verme sorumluluğumuz da o kadar fazladır, diyoruz.


Çoğulculuk: Aynı doğa gibi, insanlar arasındaki tüm ilişkilerde de çoğulculuk ne kadar hakimse, çeşitlilik ne kadar yüksekse, o kadar bereketli ve sürdürülebilir birliktelikler kurabiliriz. Bunun farkındayız, bunu unutmuyoruz.
Özgürlük: Anadolu Meraları ekibi olarak da gözümüzden bile sakındığımız, üzerinde en çok titrediğimiz varlık, özgürlüklerimiz. Gerçek özgürlüğün ancak güçlü bir sorumluluk duygusu, farkındalık ve “teslimiyet”le mümkün olduğunu biliyoruz.


Katılımcılık: Doğru yönetişimle ve sağlam bir çerçeve içinde uygulanması halinde katılımcılığın ne kadar değerli yararlar sağladığını biliyoruz.


Açık Kaynak: Anadolu Meraları olarak küresel onarıcı tarım camiasının etkin bir üyesiyiz. Öğrendiklerimizi, deneyip yarattıklarımızı, iyileştirici katkılarımızı, kayıt altına aldıklarımızı elimizden geldiği ölçüde ve hakkaniyete de sadık kalarak, açık kaynak olarak kamuoyuyla paylaşmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz.


İyi iş, güven ve bel bağlanabilirlik: "İyi iş” yapmanın kural değil istisna olduğu bu çağda, “işi olabilecek en iyi şekilde yapmak, yoksa yapmamak” dışında bir seçeneği kabul etmiyoruz. Kamuoyunun ve paydaşlarımızın iyi niyetimize güvenini ve iş etiğimizi bel bağlanabilir bulmasını en değerli varlıklarımız olarak kabul ediyoruz.


Somut ve sorumlu örnekleme: Uygulama Arazimiz veya başka olanaklar dahilinde bizzat uygulamadığımız, pratikte nasıl yapılabileceği/maliyeti ve sonuçları hakkında öngörü sahibi olmadığımız yöntem ve araçları eğitimlerde veya diğer ortamlarda paylaşmıyoruz ve/veya ilgili verileri net biçimde sunarak paylaşıyoruz.


Dürüstlük ve Açık fikirlilik: Doğru bildiğimizi ve fikirlerimizi oldukları gibi paylaşmayı, diyalog ve iletişimlerimizde net ve açık ifadeler kullanmayı, kibar bireyler değil iyi insanlar olmayı, hata ve eksiklerimizi dürüstçe paylaşmayı, her fikir ve yaklaşımı açık bir zihinle dinlemeyi esas kabul ediyoruz.

bottom of page