top of page
Ara

Anadolu Meraları Uygulama Arazisi için Girişimci ÇağrısıAnadolu Meraları, Çanakkale'deki Uygulama Arazisi üzerinde kendi Bütünlerini oluşturup onarıcı tarım ile üretim yapmak için girişimciler arıyor.

Kırsala yerleşmek, üretim-eksenli yaşamı ana karar alıcı özgürlüğüne sahip olarak kurarak deneyimlemek, onarıcı tarım girişimlerini başlatmak ve ilerletmek isteyen ancak araziye erişimi olmayan girişimci birey ve gruplara özellikle uygun olduğunu düşündüğümüz bir çağrı bu.

Uygulama arazisinin yönetimini ve uygulamasını devralacak olan girişimciler, Anadolu Meraları tarafından aşağıda belirtilen desteklere ve arazinin uzun erimli kontrolüne sahip olacaklar.

Anadolu Meraları girişimciye ne sağlar?

 1. Aşağıda belirtilen özelliklere ve kaynaklara sahip, bitişik toplam 60 dekar (+20 dekar, opsiyonel) araziye uzun erimli erişim ve kontrol/yönetim hakkı.

 2. Nihai sözleşmeyi takiben ilk yıl içinde toplam 5 gün ücretsiz (teorik, pratik, yerel ağ), sonraki yıllarda da 2'şer gün ücretsiz danışmanlık.

 3. Sözleşme boyunca düzenlenecek Anadolu Meraları eğitimlerine yarı fiyatlı katılım hakkı.

 4. SafiMera kriterlerine uygun üretim yapılması halinde/yapıldığı sürece SafiMera primli fiyatlarıyla ürün alım garantisi.

 5. Onarıcı Tarım için 2021 başında devreye girecek ve küresel onarıcı tarım camiasında tüm insan gücü/yetenek/bilgi/yatırımcı hareketlerini koordine etmesi için tasarladığımız küresel "Otağ Platformu"nda, sözleşme boyunca ücretsiz yerleşke hesabı.

 6. Girişimcinin sözleşme boyunca herhangi bir noktada araziyi satın almak istemesi halinde öncelik ve fiyatlandırmada nispi uygunluk. Bu, arazinin yönetim sebebiyle değer kazanması (alt veya üstyapı inşası, ağaçlandırma, organik madde ve üretkenliğin artışı, vb) halinde, bu artı değerin, girişimciye önerilecek satış fiyatına dahil edilmemesini de kapsar.

 7. Girişimcinin kriterlerini karşılaması halinde Anadolu Meraları “uygulama arazisi” statüsüne sahip olması.

 8. Anadolu Meraları bütüncül bağlamına uygunluk ve bununla bağlantılı olarak Anadolu Meraları tarafından tanınan "uygulama arazisi" statüsü devam ettiği sürece,

  1. Ücretsiz EOV (ecological outcome verification) analiz ve sertifikalandırması

  2. Olası yatırım fırsatları ve ağlarına yönlendirmede öncelik

  3. Girişimcinin isteği ve gerekli altyapıyı sağlaması halinde, Anadolu Meraları arazi eğitimlerine ev sahipliği yapması için nispi (sadece bu yerleşkeye tanınmayacak) öncelik

  4. İletişim kanallarında, ulusal ve uluslararası ağlarda görünürlük

Not: 4, 7 ve 8. maddelere istinaden kanaat ve karar hakkı sırasıyla SafiMera ve Anadolu Meraları'ndadır. 

Anadolu Meraları girişimciden ne ister?

Yıllık 30.000 TL lira kira/hizmet bedeli. Sözleşme tarihinin başında ve takiben her yıl aynı tarihte ödenir.

Bu ücret, girişimcinin,

 1. Halihazırda yaptıkları, deneyimleri ve referansları, 

 2. Anadolu Meraları'ndan daha önce eğitim vb alarak/katarak Anadolu Meraları ailesine dahil olup olmadığı,

 3. Arazide yapmayı planladığı girişimler ve üretim biçemleri,

 4. Bütüncül bağlam ve finansal planlamasının güçlülüğü/tamlığı,

Ve bu minvalde diğer ek kriterler göz önünde tutularak Anadolu Meraları tarafından nihai sözleşme öncesi indirilebilir.

Uygulama Arazisi Özellikleri ve Kaynakları

Ana Arazi:

 • Bitişik, 60 dekar

 • Düz ve eğimli alanlardan oluşan, genel olarak bir vadinin güneye bakan yamacı.

 • Açıklık, ağaçlık ve çalılık alanların birleşiminden oluşan zengin biyoçeşitlilik.

 • En son 9 yıl önce toprak işlenmiş, sonrasında herhangi bir gübre/ilaç/mekanik uygulama yok.

 • Son 8 yıl boyunca aralıklı olarak Bütüncül Planlı otlatma dahilinde kullanılmış.

 • Asfalt ana yol ulaşımı var.

 • İçinde 5 ton su tutan işler durumda keson kuyu.

Opsiyonel Arazi:

 • Ana araziye bitişik 20 dekar

 • Hafif eğimli, genel olarak bir vadinin güneye bakan yamacı.

 • Açıklık ve ağaçlık alanların birleşiminden oluşan zengin biyoçeşitlilik.

 • En son 9 yıl önce toprak işlenmiş, sonrasında herhangi bir gübre/ilaç/mekanik uygulama yok.

 • Son 8 yıl boyunca aralıklı olarak Bütüncül Planlı otlatma dahilinde kullanılmış.

 • Ayrıca toprak yol ulaşımı var.

Erişilebilir Çevre Araziler:

 • Arazi sınırından itibaren başlayan 7bin dekar üstünde otlatılabilir meşelik orman.

 • Köyün otlatma yasağı kalktıktan sonra (hasat sonrası) köy ile sosyal ilişkiler dahilinde ortak otlatma alanı olarak değerlendirilebilecek mera ve tarlalar.

Örnek Uygun Girişimler:

 • Arıcılık: İşlek olmayan asfalt yol haricinde her türlü kirlilik kaynağına oldukça uzak bir kovan yeri olarak kullanılabilir. Besin çeşitliliği ve takvimsel dağılımı soğuk kış günleri dışında arıların çalışmasına uygun.

 • Keçicilik: Otlatılabilir ve hali hazırda değerlendirilmeyen geniş orman alanları sayesinde yem maliyeti çok düşük bir girişime dönüşebilir.

 • Koyunculuk / Büyükbaş: Arazi her türlü otlayanın yüksek değerli beslenmeye ulaşabileceği zenginlikte. Keçiler kadar olmasa da doğru ırklar seçildiğinde koyun ve sığırlar da çevre ormanlardan kayda değer miktarda yararlanabilirler.

 • Meyvecilik: Arazilerin içerisinde yeni dikilen fidanları hayatta tutacak kadar su bulunuyor. Otlayan türlerle birlikte veya tek başına uzun vadeli bir girişim olarak düşünülebilir.

 • Agroturizm / Ekoturizm: Gerekli altyapı oluşturulduğu takdirde gelir getirici ve üretime katkıda bulunan bir turizm noktasına dönüşebilir.


Arazinin sınırlarını bu dosyaları indirerek inceleyebilirsiniz


Temel Arazi: A, B ve C parselleri

Opsiyonel Araziler: D ve E parselleri

 

Başvurmak için:


 1. Başvuru formunu en geç 10 Ekim tarihine kadar doldurun.

 2. Kısa listeye kalan adaylarla 10-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek ve tam tarihi en az 5 gün öncesinden bildirilecek arazi gezisi ve takibinde gerçekleştirilecek toplaşmaya katılın.

 3. 10-20 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek toplaşmada belirtilen yöntemlerle kesin başvurunuzu tamamlayın.

 4. Ekim sonundan önce sözleşmenizi tamamlayın.


3.589 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page