top of page
< Back

Yasemin Kireç

CEO

Yasemin Kireç

c

Anadolu Meraları’nın genel koordinatörü Yasemin, 1982, İstanbul doğumlu. V.K.V. Koç Özel Lisesi’nden mezun olduktan sonra sosyoloji ve antropoloji eğitimi aldı. Üniversite yıllarından itibaren amatör olarak ilgilendiği permakültür, doğal yaşam ve ekoloji konularında kendini yetiştirmek üzere kurumsal hayatta çalışmaya devam ederken, Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü'nde “Permakültüre Giriş” ve “Permakültür Tasarım Sertifikası” eğitimlerini aldı. Ardından, kurumsal hayata veda ederek 2015 yazında Çanakkale’de Anadolu Meraları uygulama arazisinde gerçekleştirilen “Bütüncül Yönetim” eğitimini tamamladı.

Gökçeada, Çanakkale ve zaman zaman İstanbul arasında gidip gelen Yasemin, 50 kovanı ile arıcılık yapıyor, çeşitli girişimlerde aktif rol oynamaya devam ediyor; yereldeki üretici-türetici buluşmalarına katılıyor, bilgi ve deneyimin paylaşılmasında aracılık yapmaya çalışıyor. 2015 yılından bu yana Buğday Derneği ile birlikte çalışmalar yapıyor, bugüne kadar yetişkinler, gençler ve çocuklarla Ekolojik Yaşama Giriş, Şehirde Ekolojik Yaşam Uygulamaları, Kent Bahçeciliği, Tohum, Arıcılık, Derin Dinleme ve Doğa Farkındalığı eğitim ve etkinlikleri gerçekleştirdi.

bottom of page