top of page

Ekolojik Restorasyon İndeksi

Ekolojik Restorasyon İndeksi (ERİ), onarım amaçlı yönetilen havza, arazi veya işletmenin temel ekolojik döngülerinin nicel ve nitel gözlemlerle gidişatını, yönetim sürecinin etkilerini, başlangıçtan bu yana gösterdiği iyileşmeyi ölçen bir göstergeler bütünüdür.

Anadolu Meraları tarafından özel olarak tasarlanan ERİ, söz konusu bölgedeki onarıcı yönetim ve tarım faaliyetlerinin toprak canlılığı, su döngüsü, İklim Değişikliği'yle  mücadele ve uyum, biyolojik çeşitlilik ve üretkenlik bereketi gibi temel parametrelerin yanısıra, özel projelerde toprağın mikrobiyolojik canlılığı, üretilen gıdanın besin değeri ve gıdayı tüketenin ekolojik ayakizi gibi özel göstergeleri saptamak amaçlı kullanılabilir.

ERİ, “onarıcı gıda” (dünyayı yemek yiyerek kurtarmak) amaçlı gıda paylaşım sistemlerinde türetici ve/veya tüketicilerin ekosistem üzerindeki etkilerini hesaplamak, özel restorasyon projelerindeki başarıyı ölçümlemek, arazinin ekonomik verimliliğin kısa, orta ve uzun vadedeki dönüşümü öngörmek gibi farklı amaçlarla kullanılabilir.

Anadolu Meraları, farklı projelerinin ERİ çıktılarını periyodik olarak web sayfasında paylaşmaya çalışır.

 

ERİ'nin içerdiği temel göstergelerden bazıları:

  • Farklı toprak derinliklerinde organik madde oranı

  • Toprak üstü örtülülük oranı

  • Su ve/veya rüzgar erozyonu yaşayan alanların miktarı

  • Bitkiler arası mesafe ortalamaları

  • Alan başına yeşil aksam üretim miktarı ve sürekliliği

  • Bitki, böcek ve diğer gözle görülebilen canlıların miktarı ve çeşitliliği

  • Tek yıllık - çok yıllık bitki oranı ve kök sağlıkları

  • Bitki ve gıdalarda BRIX endeksi

  • Su emme hızı ve miktarı, su tutma kapasitesi

  • Toprak altı miktobiyolojik kompozisyon

bottom of page