top of page
Search

Arazi Uygulamaları Programı - Koordinatör PozisyonuProfil

 • Değişime açık ve orta-yüksek düzeyde karmaşıklıktaki zorluklara kapsamlı, uygulanabilir ve Anadolu Meraları bağlam ve bütünüyle tutarlı çözümler sunabilen,

 • Güvenilir, dürüst, açık, net iletişimli ve bel bağlanabilir,

 • Hem bağımsız olarak hem de bir ekibin parçası olarak etkin bir şekilde çalışabilen,

 • Onarıcı tarım ve onarım çağı kavramlarına yüksek derecede heyecan duyan,,

 • Sorumlu olduğu projeleri Anadolu Meraları bütüncül bağlamı içerisinde inisiyatif ve sorumluluk alarak koordine edebilecek,

 • 'Saha bileşenli' ve/veya 'kurumsal' ve/veya 'tarım içerikli' ve/veya 'ekoloji odaklı' projelerde çalışma deneyimine sahip,

 • Teknik belge okuyabilecek ve yazabilecek seviyede İngilizce bilen,

 • Ekolojik Çıktı Doğrulama (EOV) prosedürü, Bütüncül Yönetim, Onarıcı Tarım, Agroekoloji gibi kavram ve uygulamaları öğrenme, anlama ve başkalarına iletme isteği ve becerisi olan,

 • Veri toplama, araştırma ve rapor hazırlama yöntem ve teknikleri konularında deneyimli ve istekli,

 • Türkiye’nin farklı yerlerindeki proje ve çalışmalarımız için seyahat engeli olmayan, çeşitli çevre koşullarında verimli çalışabilen (arazi temelli projeler için)/isteyen,

 • Sorumluluk almaktan, “çuvaldızı kendine batırmaktan” imtina etmemenin ötesinde varoluşsal bir tatmin duyan,

 • Yukarıdaki maddeler içerisinde eksik olduğu konuların farkında olan ve bu konuda kendisini geliştirmek için hevesli ve net planları olan

Arazi Uygulamaları Programı:

 • Anadolu Meraları’nın hem saha çalışmalarından ve projelerden elde edilen anektodal hem de bilimsel veriler üreten; araştırmalar yapan ve Onarıcı Tarım pratiklerinin kullanılabilir şekilde bir ürüne dönüşmesinden ve aktarılmasından sorumlu programı

 • Anadolu Meraları bünyesinde gerçekleştirilen ve 'arazi' / 'saha' bileşeni ağırlıklı olan projelerin 'kick off' aşamasından kapanış aşamasına kadar Stratejilerini ve Ekiplerini Oluşturur, projeleri Hayata Geçirir, Uygular, Sonlandırır ve Raporlar.

 • Anadolu Meraları'nın teknik kapasiteli uzmanlarını bünyesinde bulundurur, belli konularda özelleşmiş harici uzmanlarla gerektiğinde destek almak üzere iletişim halinde olur.

 • Anadolu Meraları'nın diğer programlarının ihtiyaç duyduğu teknik uzmanlıklar için destek sağlar.

 • Anadolu Meraları'nın diğer programları tarafından yönetilen projelerin kendi alanına giren bileşenlerinin yürütülmesi için destek sağlar.

(Anadolu Meraları'nın bünyesinde şu anda Koordinasyon Programı, Proje Geliştirme ve Girişim Destek Programı ve Arazi Uygulamaları Programı bulunmaktadır. Yakın gelecekte Kapasite Geliştirme Programı da eklenecektir.)İş Tanımı

 • Program içeriğindeki işlerin uygulanması ve raporlanması.

 • Sorumlu olunan projelerin mevcut plan ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi.

 • Müzakere aşamasında olan yeni projelerin olgunlaştırılması ve başlatılması için gerekli desteğin verilmesi.

 • Toplantılar düzenlemek, gündem geliştirmek ve ilerleme raporları hazırlamak gibi bazı idari görevleri yerine getirmek.

 • Türkiye’nin farklı yerlerindeki proje ve çalışmalarımız için saha ziyaretleri yapmak, sahadaki ekipleri proaktif olarak ve gerektiğinde ziyaret etmek, yardımcı olmak ve desteklemek

 • Proje planlarını, proje programlarını, çalışma saatlerini, bütçeleri ve harcamaları sürdürmek ve izlemek.

 • Gerektiğinde diğer AM programlarıyla işbirliği yapmak ve yardımcı olmak

 • Başarılı bir proje süreci için iç ve dış ortaklarla koordinasyonu sağlamak (Paydaş görüşmelerinin doğru yönetilmesini sağlamak; paydaş toplantıları düzenlemek; toplantılardan alınan önemli eylemleri ve kararları belgelemek ve takip etmek; toplantılar için gerekli sunum materyallerini hazırlamak vb.)

 • Ayrıntılı kayıtların korunmasını sağlamak ve profesyonel raporlar hazırlama

 • Sorunların analiz edilmesi, alternatif çözümlerin belirlenmesi ve aksiyon alınması


Sorumluluk, Hak ve Kazanımlar

 • Anadolu Meraları bünyesinde sorumlu olduğu projelerin, onaylanmış planı çerçevesinde verimli ve etkin şekilde yürütülmesini olası problemlerin proaktif çözüm önerileriyle aşılmasını sağlamak konusunda birincil derece sorumluluk

 • Program ekibi, Anadolu Meraları ekibinin geri kalanı ve ilintili girişim ekipleriyle sağlıklı, dengeli, dürüst/açık ve muktedir kılan (enabler) ve sorumluluk alan bir ilişki kurma sorumluluğu

 • Anadolu Meraları çalışma çerçevesi içinde tam zamanlı çalışma sorumluluğu ve hakkı

 • Geniş Anadolu Meraları ağı ve Çanakkale’de bulunan Anadolu Meraları ofisine tam erişim hakkı,

 • Yasal özlük hakları

 • Aylık 6.000 TL ile 8.000 TL arası net maaş hakkı (görüşmeler sonunda kesinleşecek)


Bilgi, Beceri ve Yetenekler:

 • Bütçe hazırlama ve yönetimi

 • Proje yönetimi uygulamaları ve araçları

 • Veri toplama, araştırma ve rapor hazırlama yöntem ve teknikleri

 • İdari, organizasyonel, istatistiksel ve prosedürel analiz yöntemleri

 • İklim, enerji, su, ulaşım, atık, yerel gıda ve tarım ve ekolojik sağlık ile ilgili sürdürülebilirlik uygulamaları

 • Karmaşık bilgileri araştırma ve analiz etme

 • Bilgi ve verilerin toplanmasını, değerlendirilmesini ve yorumlanmasını koordine etmek

 • Ayrıntılı kayıtları korunması ve profesyonel raporlar hazırlama

 • Sorunları analiz etme, alternatif çözümleri belirleme ve aksiyon alabilme

 • Açık ve öz, sözlü ve yazılı olarak iletişim kurma

 • Bağımsız çalışabilme, aynı zamanda aktif, ilgili bir ekip üyesi olabilme


Deneyim:

En az üç yıllık ilgili profesyonel deneyim.

 • İnisiyatif alan ve şirket için operasyonel, sözleşmeye dayalı, finansal ve iş yönetimi gereksinimlerini ve finansal durumunu izlemek için proaktif bir yaklaşım uygulayan

 • Uygun eylemi belirlemek için tanımlanmış prosedürler ve uygulamalar dahilinde aksiyon alabilen

Başvuru:

Aşağıdaki formu doldurarak ya da linke tıklayarak başvurabilirsiniz.


1 view0 comments

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
bottom of page