top of page
Search

"Arazi Uygulamaları” Programının yeni liderini arıyoruz.

“…halka halka derinleşip yaygınlaşacak bir süreçle Türkiye’de ve küreselde onarıcı tarım anlayış, pratik ve modellerini kaldıraç olarak kullanarak, onarım çağına geçişin muktedir kılıcısı olmaya niyet eden…”

“...bu süreci yürütecek lider toplulukların şemsiye yapısına dönüşmeyi hedefleyen…”

“...’with profit’ bir sosyal girişim olan…”

Ayrıntılı Bütüncül Bağlam açıklamasından kısa alıntılarını yukarıda okuduğunuz Anadolu Meraları, "Arazi Uygulamaları” Programının yeni liderini arıyor. Başvuru formu ve detaylar aşağıda...


Profil

 • Girişimci ruh ve bakış açısına sahip,

 • Aynı anda hem yapısal hem de yaratıcı düşünen,

 • Kendi çalışma düzenini oluşturup uygulayabilen,

 • Ekip kurma ve kolaylaştırıcı pozisyonda liderlik yapmayı isteyen,

 • Onarıcı tarım ve onarım çağı kavramlarına ve yüksek derecede heyecan duyan,

 • Çok yenilikçi bir işi, çok yenilikçi bir iş yapısında gerçekleştirme sürecinin ne kadar zor ve alışılmadık olabileceği konusunda mütevazi bir farkındalığa sahip,

 • Çok yenilikçi bir işi, çok yenilikçi bir iş yapısında gerçekleştirme fikrinden yüksek derecede heyecan duyan,

 • Fikirleri süreçlere, süreçleri ürünlere/hizmetlere dönüştürme için gerekli yapısallık ve yaratıcılığa aynı anda sahip,

 • Güvenilir, dürüst, açık iletişimli ve bel bağlanabilir,

 • Anadolu Meraları bütüncül bağlamı içerisinde yöneteceği programı, yüksek derece inisiyatif ve sorumluluk alarak, amirsiz (otonom) ve yüksek derece inisiyatifle gerçekleştirebilecek,

 • Sorumluluk almaktan, “çuvaldızı kendine batırmaktan” imtina etmemenin ötesinde varoluşsal bir tatmin duyan,

 • Üniversite mezunu,

 • 'Saha bileşenli' ve/veya 'kurumsal' ve/veya 'tarım içerikli' ve/veya 'ekoloji odaklı' projelerde çalışma deneyimine sahip,

 • Teknik belge okuyabilecek ve yazabilecek seviyede İngilizce bilen,

 • Yukarıdaki maddeler içerisinde eksik olduğu konuların farkında olan ve bu konuda kendisini geliştirmek için hevesli ve net planları olan.

Arazi Uygulamaları Programı:

 • Anadolu Meraları bünyesinde gerçekleştirilen ve 'arazi' / 'saha' bileşeni ağırlıklı olan projelerin 'kick off' aşamasından kapanış aşamasına kadar Stratejilerini ve Ekiplerini Oluşturur, projeleri Hayata Geçirir, Uygular, Sonlandırır ve Raporlar.

 • Anadolu Meraları'nın teknik kapasiteli uzmanlarını bünyesinde bulundurur, belli konularda özelleşmiş harici uzmanlarla gerektiğinde destek almak üzere iletişim halinde olur.

 • Anadolu Meraları'nın diğer programlarının ihtiyaç duyduğu teknik uzmanlıklar için destek sağlar.

 • Anadolu Meraları'nın diğer programları tarafından yönetilen projelerin kendi alanına giren bileşenlerinin yürütülmesi için destek sağlar.

(Anadolu Meraları'nın bünyesinde şu anda Koordinasyon Programı, Proje Geliştirme ve Girişim Destek Programı ve Arazi Uygulamaları Programı bulunmaktadır. Yakın gelecekte Kapasite Geliştirme Programı da eklenecektir.)


İş Tanımı

 • Anadolu Meraları bağlamına uygun olarak Arazi Uygulamaları Programı'nın yıllık iş planının ve finansal planlarının Bütüncül Yönetim anlayışı ve yöntemselliğiyle hazırlanması,

 • Program içeriğindeki işlerin tasarlanması, uygulanması ve raporlanması.

 • Program ekibinin (iş planı ve finansal plana bağlı olarak) kurulması ve çalışmaların koordine edilmesi,

 • Halihazırda devam eden projelerin mevcut plan ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi.

 • Müzakere aşamasında olan yeni proje adaylarının olgunlaştırılması ve başlatılması için gerekli desteğin verilmesi.

 • Yeni başlatılacak projeler için strateji ve ekip oluşturulması, bu projelerin uygulamaya geçirilmesi.

 • Program ekibinin ve program içinde bulunan alt ekiplerin verimli bir şekilde çalışabilmesi için gerekli çalışma sisteminin oluşturulması, takibi ve bu ekiplerin denetimi. Sağlıklı ve olumlu bir çalışma ortamı sağlanması.

 • Programın ve Anadolu Meraları'nın hedefleri ve planları doğrultusunda Program ekibinin genişletilmesi, ve ekip kapasitesinin uygun yönde geliştirilmesi.

Sorumluluk, Hak ve Kazanımlar

 • Anadolu Meraları bünyesinde liderlik ettiği otonom programın, onaylanmış (nihai) iş planı ve finansal plan çerçevesinde verimli ve etkin şekilde yürütülmesini, kilit nokta, engel ve zayıf halkaların tespit edilerek çözüm önerileriyle aşılmasını sağlamak konusunda birincil derece sorumluluk

 • Program ekibi, Anadolu Meraları ekibinin geri kalanı ve ilintili girişim ekipleriyle sağlıklı, dengeli, dürüst/açık ve muktedir kılan (enabler) ve sorumluluk alan bir ilişki kurma sorumluluğu

 • Anadolu Meraları çalışma çerçevesi içinde tam zamanlı (hukuki norm olan ayda 180 saat değil, ayda net 120 saat) ve kontrol edilmeden/denetlenmeden, kendi çalışma ritmini ve şeklini belirleyerek çalışma sorumluluğu ve hakkı

 • Çanakkale’de bulunan Anadolu Meraları ofisine ve İstanbul’daki ilintili çalışma alanlarına tam erişim hakkı,

 • Yasal özlük hakları

 • Aylık yaklaşık 7.500 TL net maaş hakkı (görüşmeler sonunda kesinleşecek)

 • Programın onaylanacak yıllık finansal planlarına bağlı olarak, program içerisinde yaratılan bütüncül finansal katma değer (kar) üzerinden prim alma hakkı

Başvuru Bilgileri

İşe Başlangıç Tarihi: 1 Kasım 2021

Başvurunuzu aşağıdaki bağlantıdan yapabilirsiniz. İşe alım gerçekleştiğinde bu bağlantı kapatılacaktır.1 view0 comments

Comentários


bottom of page