top of page
< Back

Evrim Çoksöyler

EOV Koordinatörü

Evrim Çoksöyler

h

Evrim Çoksöyler bir şehir ve bölge planlama bölümü mezunu. Bu çok yönlü disiplinin işaret ettiği farklı alanlarda çoğunlukla sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. Çalışma biçimi gitgide geniş bir yelpazedeki konulara dair araştırma işlerine dönüştü. Bir dönem bağımsız araştırmacı olarak çalıştı. Kişisel olarak hem etik hem sağlık hem ekolojik olarak doğru beslenmenin nasıl olması gerektiğine dair bir fikri oluştuğunda bunu çeşitli yönleriyle araştırıp kanıtlama yönünde bir çekim hissetti. Baştaki ayrılıkçı (insanı doğadan ayrı bir yere koyan) hipotezinin suya düştüğü ve dünyaya ufaktan bütüncül ve hatta animist bir yerden bakmaya başladığı sırada yöneldiği eğitimler, onu onarıcı tarımla tanıştırdı. Türkiye Permakültür Enstitüsü’nden Permakültüre Giriş ile Kompost ve Kompost Tuvalet eğitimlerini; Anadolu Meraları’ndan Bütüncül Yönetim Modülleri, Bahçecilik ile Mikrobiyoloji Çobanlığı eğitimlerini aldı. Bir yandan da ekolojik üretim yapılan yerlerde gönüllü olarak çalıştı. İlham verici karşılaşmaların desteğiyle onarıcı tarım perspektifinden ekolojik döngüye daha aktif katılmaya niyetli.

bottom of page