Toprakta Karbon Yönetimi
Toprak, biyosferde okyanuslardan sonra en büyük karbon yutağıdır. Atmosfer ve yeryüzeyindeki tüm biyokütleden iki kat daha fazla karbon tutar. Toprakta yaşam döngüsü içindeki karbon bereket demektir.⠀
Toprak ve Yağış
Onarıcı Tarım uygulanan toprağa ve çıplak toprağa aynı miktarda yağış düşerse...
Sağlıklı Toprak, Sağlıklı Yaşam
Topraktır bizi besleyen. Onarıcı tarımdır toprağı besleyen.

FAO tarafından 2015 yılında hazırlanan ve Anadolu Meraları tarafından Türkçeye uyarlanan, farklı element ve besin maddelerinin toprakta, bitkilerde ve insan vücudunda ne gibi roller üstlendiğini gösteren bu önemli çalışmayı sağlıklı gıda tartışmalarının yaşandığı bu günlerde sizlerle tekrar paylaşmak istedik.
Show More
  • Facebook - Siyah Çember
  • Heyecan - Siyah Çember
  • Instagram - Siyah Çember
  • YouTube - Siyah Çember
  • LinkedIn - Siyah Çember

© 2020 by Anadolu Meraları