top of page

SafiMera

Bir Anadolu Meraları girişimi olan SafiMera, onarıcı tarım yoluyla ekosistemleri korumanın ötesinde onaran ve bunun yaygınlaşmasına hizmet eden bir marka. 

 

SafiMera, onarılan topraklarda yetişen ve sadece otla beslenen hayvanların et ve et ürünlerini türeticilerle buluşturur.

 

Oluşturduğu ve "SafiMera Gıda Ekosistemi" adını verdiği ekosistemde yer alan tüm paydaşları karar ve yönelimlerde söz sahibi olmaya davet eder. Yani SafiMera standart bir satış platformundan farklı olarak, konuşan, açıklayan ve davet eden bir markadır. 

 

Tüm bunları yaparken şeffaf ve adil olmak SafiMera'nın en büyük önceliği: Hem üreticiye/yetiştiriciye, hem her adımda emek veren ekosistemin organizatörlerine, hem de türeticilere.

 

Faaliyete devam ettiğimiz 2017 yılından bu yana Türkiye'nin birçok şehrinde bizimle bu yolda yürümek, dertlere ve sevinçlere ortak olmak ve aynı zamanda besleyici ve sağlıklı hayvansal gıdaya ulaşmak isteyen çok sayıda türeticimizle SafiMera Gıda Ekosistemi her geçen gün acelesiz ve kararlı adımlarla büyümeye devam ediyor. 

 

SafiMera, www.safimera.com üzerinden yaptığı ürün satışlarının yanısıra, İstanbul, Ankara, Edirne, Mersin, Adana gibi birçok şehirde yer alan satış noktalarına gönderdiği onarıcı, adil ve besleyici ürünleriyle türeticilere ulaşmaya devam ediyor. 

www.safimera.com

0000853.png

RegenSense

RegenSense, topraktaki karbon miktarı, su döngüsü, enerji akışı, biyoçeşitlilik ve bunların alt kırılımlarının bilimsel metodolojiler çerçevesinde ve düşük ekolojik gözlem maliyetleriyle ölçülmesini, takibini ve raporlanmasını sağlıyor. Bu yenilikçi teknoloji ile yürüttüğümüz onarıcı tarım projelerindeki uygulamaların etkisini daha doğru ve kapsamlı olarak ölçebiliyoruz. 2022 yılında faaliyete başlayan RegenSense, hali hazırda yüksek ölçekli işbirliklerimizde ekolojik gözlem aracı olarak kullanılıyor. 

RegenHive

‘Onarıcı tarım’ kavramını Türkiye’de literatüre kazandırmamızın ardından, onarım ekosistemini genişletmek ve güçlendirmek için uluslararası bir kuluçka merkezi görevi görecek SaaS platformu kuruyoruz. 2023’te faaliyete geçecek RegenHive, onarıcı tarım alanında farklı aktörleri bir araya getiren bir web platformu olarak hizmet verecek.  

Bu ağ aracılığıyla,

  • Kariyerini onarıcı tarım alanında (arazi yöneticisi, eğitmen, proje yöneticisi,  girişimci...) kurmak isteyen bireyleri,

  • Yerel/mikro yatırım yapmak, gıda/hizmet alımı yapmak isteyen bireyleri, 

  • Onarıcı tarım alanında girişimci desteklemek isteyen oluşum, fon, vakıf ve şirketleri,

  • Yetenek, girişimci, ekip üyesi çekmek, yatırım almak ve/veya periyodik “üyelik” satışı yapmak isteyen çiftlikleri,

tek bir platformda buluşturacağız.

 

Onarıcı tarıma ilgi duyan aktörler RegenHive ile tüm dünyadaki eğitim, iş olanakları, staj, fon, ihale gibi etkinliklerden haberdar olurken network/ ürün ve hizmet temini gibi ihtiyaçlarını da karşılayabilecekler.

OTAĞ

Tarımın her türlüsü, değişen miktarlarda olsa da ciddi anlamda insan gücü, bilgi, deneyim, altyapı ve çeşitli destek mekanizmaları gerektiriyor. Çeşitlilik arttıkça ve “sistem dışı” pratikler çoğaldıkça bu destek ve kaynaklara duyulan ihtiyaç da artıyor. Tüm bu altyapıyı oluşturmak için hem ciddi bir zaman, hem de önemli miktarlara varan yatırımlar gerekebiliyor.

OTAĞ, sürecin her bir aşamasında özel ve/veya çerçeve destekler sunarak onarıcı tarım yapmak isteyenlere düşük riskli ve “yalnız kalmadan” yapmak istediklerini deneme, ölçeklendirme, öğrenme ve gerçekleştirme imkanı sunuyor.

Onarıcı Tarım Akademileri Ağının kısaltması olan OTAĞ, bu anlamda yeni onarıcıları yetiştirmeyi ve model niteliğinde üretim örüntüleri kurmayı hedefleyen bütüncül bir model.

OTAĞ’a dahil olan yerleşkeler ve çiftlikler, içinde bulundukları bölge ve sosyal/fiziksel şartlara göre farklı kapasiteler ve hizmetler sunacak. Ancak hepsinin ortak özelliği ve amacı aynı: Onarıcı tarım ve bununla ilgili tüm işlerin denenmesini, öğrenilmesini, AR-GE gerçekleştirilmesini, ekonomik düzey dahil olmak üzere her boyutta onarıcı ve adil bir düzenle “kar topunun yuvarlanmasını” sağlamak. Diğer bir deyişle, onarıcı hareketin “gözeleri” haline gelerek toplumsal, ekolojik, ekonomik dönüşümü sağlamak.

OTAĞ’ı yenilikçi bir kooperatif sistemi olarak tanımlamak da mümkün. Her bir üyesinin istediği, uygun gördüğü işi, içinde bulunduğu OTAĞ yerleşkesine sunacağı plan ve teklifle gerçekleştirebileceği, yerleşkenin sunduğu tüm hizmetlerden (ekipman, bilgi, insan gücü, arazi, satış desteği, IT, eğitim, iletişim, vb.) tercih ettiği ölçüde ve bedeliyle yararlanabileceği bir kaynak ve değer paylaşım sistemi.

Bu anlamda OTAĞ, yenilikçi bir kuluçka modeli. Onarıcı tarım hareketine üreterek dahil olmak isteyen, ancak bunun için gerekli sermayeye, bilgiye ve ekibe sahip olmayanları destekliyor.

OTAĞ aynı zamanda insani, fiziksel ve finansal kaynakların ortaklaştırılarak en verimli biçimde değerlendirilmesini de sağlıyor. Örnek olarak, bir traktör tek bir çifçinin/girişimcinin değil, onlarca girişimcinin işini görebiliyor.

Bu anlamda OTAĞ, aynı zamanda kolektif ve kooperatif bir üretim sistemi.

OTAĞ’daki girişimciler birbirlerinin ihtiyacı olan ürün ve hizmetleri de üreterek dayanışma mekanizmaları oluşturan, “dışa” bağımlılığı azaltan yerel ekonomi döngüleri de yaratıyor. Örneğin OTAĞ’da fide üretimi yapan bir girişimci, OTAĞ’da bahçecilik yapan girişimciye fide temini/satışı yapabiliyor. Veya OTAĞ’ın “ekipman” girişimcisi, ekipmanların tamir ve bakımı, yeni ekipman ve makine AR-GE’si konularında görev alabiliyor. Son bir örnek: OTAĞ’da “biyolojik/ekolojik gözlemci” olmak isteyen bir girişimci, diğer tüm girişimlerin arazide yarattığı ekolojik onarımı ölçümleyip kayıt altına alabiliyor. Böylelikle üretim, destek ve takip sistemleri verimli, dayanışmacı ve adil bir özellik kazanıyor.

Bu anlamda OTAĞ, gerçek anlamda verimliliği arttıran ve ekolojik, ekonomik, toplumsal katma değer üretilmesini sağlayan bir örgütlenme modeli ve ekonomik model.

otag-png-540x182.png
bottom of page