top of page

Biz Kimiz?

Anadolu Meraları olarak biz iklim değişikliğiyle mücadele ve adaptasyon süreçlerini onarıcı sistemler kurarak güçlendiren bir sosyal girişimiz.

Varoluş amacımız Türkiye ve dünyada onarıcı tarım anlayışının yerleşmesini sağlayarak sistemsel dönüşüm ile Onarım Çağı’nın tetikleyicisi olmak

Temel metodolojimiz olan Onarıcı Tarım ve Bütüncül Yönetim’in öncüsü uluslararası Savory Enstitüsü’nün dünyada ilk dönem gözelerindeniz, Türkiye’de ise tek gözesiyiz. 

WhatsApp Image 2023-06-08 at 16.03.36.jpeg
IMG_0855web.png

2013 yılından bu yana Onarıcı Tarım ve Bütüncül Yönetim ilkelerinden yola çıkarak uygulama arazimizde yenilikçi çalışmalar yapıyor, Türkiye ve yurt dışında geliştirdiğimiz projelerde yüksek ölçekli ekosistem modelleri tasarlıyoruz

Türkiye başta olmak üzere dünyada Onarıcı Tarım anlayışının ekolojik ve ekonomik düzeyde yaygınlaşması için Savory Enstitüsü’nden akredite uzmanlarımızla eğitimler veriyoruz ve bu kavramın geniş kesimlerce benimsenmesi için farkındalık artırma çalışmaları yürütüyoruz. 

IMG_1558_edited.jpg

Manifesto

Onarıcıyız. Toprak altı ve üstünde canlılık ve bereketin güçlenmesi, doğal sistemlerin direncinin yükselmesi ve biyolojik çeşitliliğin artması için çalışıyoruz.  

 

Sürdürülebilirliği yeterli görmüyoruz, onun da ötesine geçerek ekosistemleri onarıp iyileştirmemiz gerektiğine inanıyoruz.  Onarımı ekolojik, ekonomik ve toplumsal olarak ele alıyoruz.  

 

Sistemsel dönüşüme inanıyoruz. Kalitesiz, besleyicilikten uzak, zararlı, indirgemeci ve adaletsiz gıda üretim süreçlerini bir bütün olarak dönüştürmeyi, yenilikçi, özgün ve somut gıda ağlarına önderlik yapmayı önemsiyoruz.  

 

İnsana güveniyoruz. Doğru yöntemlerle, tarımı toprak bozunumu ve ekosistem tahribatının en önemli nedeni olmaktan çıkarıp, iklim değişikliğiyle mücadele ve adaptasyon, toprak yaratımı ve ekosistem onarımının en güçlü araçlarından biri haline getirebileceğimizi görüyoruz.  

 

Bilimsel çalışıyoruz. Sistematik, bağlam-temelli planlamalar ve uygulamalar gerçekleştiriyoruz. İnsanı da kapsayan “doğa”nın kaotik, karmaşık yapısını içselleştiriyor ve dinamik bir “Bütüncül Yönetim” uyguluyoruz.  

 

Meraklıyız. Farklı yöntemleri, kombinasyonları, “denenmemişleri” ve çeşitli araçların ve bilgilerin bir arada kullanılmasını içeren yenilikleri düşünmekten, tasarlamaktan, uygulamaktan kaçınmıyoruz.  

 

Hayalciyiz. Hayal kurmanın gücüne, önemine şahidiz. Ve aynı zamanda gerçekçiyiz. Hakikatlere, hayallerin ve gerçekçiliğin ortaklığıyla ulaşılabileceğini biliyoruz.  

 

Oyunbozanız. Fikrimizi ve doğru bildiğimizi, yakınlarımızı  “şaşırtsa” bile paylaşmayı etik bir görev olarak görüyoruz. Yaşamı yeniden kurmanın yolunun, kavramları yeniden tanımlamaktan geçtiğini biliyoruz.  

 

Niyetliyiz. Alışılageldiğin dışında işlere öncülük etme gayretimizi, devam edebilmemizi sağlayan güç olarak görüyoruz.  

 

Tek başına değiliz. Anadolu Meraları'na inanan, güvenen, destek olmak için can atan, paylaşan, takip edenler... En büyük şükranımız sizlere. 

bottom of page