top of page

Karmaşıklığı yönetmek, Bütüncül Yönetim

Bütüncül Yönetim karmaşıklığı yönetmekle ilgilidir. İnsanın doğayla kurduğu ilişkiyi onarmasının en etkili yoludur. 

Doğa bilimcisi ve yabanıl yaşam uzmanı Allan Savory, ülkesi Zimbabwe’de çölleşmeyle mücadele için uzun yıllar çalışmalar yürüttü. Çölleşmede hayvancılık başlıca sorumlu olarak görülüyordu ancak Savory sorunun asıl kaynağının hayvanlar değil insanların hayvanları yönetme şekli olduğunu fark etti. 

Las Pilas, Meksika'da Bütüncül yönetilmiş bir arazide yılların getirdiği sonuç. Kaynak: Allan Savory TED konuşması

 

Savory hayvan otlatma planında geçmişte yabani sürülerin arazideki hareketlerini taklit eden bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem şaşırtıcı derecede iyi sonuçlar doğurmuştu. Ancak tek başına otlatma planlaması sağlıklı topraklar yaratmak için yeterli değildi. Savory, bu çalışmalarının sonunda ekosistem süreçlerini temel alan Bütüncül Yönetim’i geliştirdi. Bütüncül Yönetim bu anlayıştan doğdu.

Bütüncül Yönetim, insanlara doğanın karmaşık sistemleriyle birlikte çalışmak için gereken iç görü ve yönetim araçlarını sağlayan karar verme ve planlama prosedürlerini sunar. Bizi, yönettiğimiz "bütünü" anlamamız ve yaşamı yeniden üreten, bereketli sonuçlar doğuran kararlar almamız için donatır.

 

Anadolu Meraları olarak Bütüncül Yönetim'i “Bütünde ulaşılmak istenen amaçlarla,  bu amaçlara hizmet edecek her tür araç ve kaynağın optimum verimlilikte değerlendirildiği, bir bütün-planlama, uygulama ve yeniden planlama izleği” olarak tanımlıyoruz.

Bütüncül Yönetim'in kökleri çölleşmeyle mücadeleye dayansa da aslında sunduğu metodolojiyle Türkiye'de ve dünyada topluluk içi iletişimden yönetişime kadar, sosyal, ekonomik ve çevresel yönetimdeki karar alma süreçlerinde başarıyla uygulanabilir. 

bottom of page