top of page

Anadolu Meraları’yla 3S

Sunu - Soru - Söyleşi

2020’de yeni ve özgün bir eğitim/sohbet modeli hayata geçirmeye çalışacağız.

Kırsal yaşama geçmek, tarımsal işletme kurmak, onarıcı tarıma başlamak, üretiminde verimliliği geliştirmek… Bu ve benzeri bir çok alanda soruları olan, sohbet etmek isteyen, danışmanlık alma talebini dile getiren birçok insan var.

Anadolu Meraları’yla 3S.

Bu ihtiyaca üretken, verimli ve makul şartlarda cevap verebilmek için 3S’yi oluşturduk. “Sunu, Soru, Söyleşi”nin kısaltması olan 3S’yi profesyonel danışmanlık çemberleri olarak tanımlamak da mümkün.

Düzensiz aralıklarla ve mümkün olduğunca farklı şehirlerde gerçekleştirilecek olan 3S’de, 3 veya 6 saatlik oturumlarda bir araya geleceğiz. Katılımcı sayısının sınırlı tutulacağı 3S’lere gelmeden önce her katılımcının sorularını toplayacak, bunlar üzerine kurulu bir sunum ve ardından sohbet gerçekleştireceğiz. Her 3S’nin sonunda ayrıca birebir danışmanlık almak isteyen bir kişi için 1 saatlik zaman dilimi ayrılacak.

3S’ye katılım ücretli olacak, ancak bunu bir “amme hizmeti” olarak konumlandırıyoruz. Her 3S’nin sonunda yaratılan katmadeğer, o ay katılımcıların önerileriyle seçilen bir sivil toplum kuruluşuna (STK) bağışlanacak.

3S’lerin yeri ve saati en az 1 hafta öncesinden Anadolu Meraları’nın iletişim platformlarından duyurulacak.

bottom of page