top of page
Almina Akbalçık

Genç Onarıcılar Programı Katılımcısı

WhatsApp Image 2023-04-18 at 11.55.05 AM.jpeg

Şu anda Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyoloji Yüksek Lisans öğrenimine devam ediyor. İki yıl

Matematik öğreniminin ardından lisans derecesini Koç Üniversitesi’nde Sosyoloji ana dalı ve

Felsefe yan dalı ile 2022 yılında tamamladı. Lisans öğrenimi esnasında kır sosyolojisine

yoğunlaştı, İstanbul’da şehir tarımı pratikleri ve işçilerin köy ile sürdürdükleri bağların

geçimlerindeki rolünü araştrıan bir projenin saha ayağında araştırma asistanı olarak görev

aldı.

2018 yılında İsveç’te Borrabo adlı çiftlikte yaptığı gönüllülük esnasında permakültür ile

tanıştı. Bu tanışmayla gıdanım ve toprağın çoklu krizlerin merkezinde olduğunu, akademinin

içinde veya dışında toprağı onarmaktan mühim bir iş olmadığını fark etti. Takip eden sürede

TaTuTa ile Türkiye’de çeşitli çiftliklerde gönüllülükler yaptı, buralarda alternatif topluluk

yapılarını ve ekolojik üretim pratiklerini gözleme imkanı buldu. 2019’da Permakültür Tasarım

Sertifikası, 2021’de ise Bütüncül Yönetim Eğitimini aldı. Gıda Ormanı’nda yaptığı staj

esnasında toprağa dair sorunlara çözümler tasarlamak ve uygulamak konusundaki bilgisini

pratikte denedi. Akademide edindiği becerileri kullanabilme ile onarım doğrultusunda pratik

fayda üretmek üzere çalışmak isteklerinin bir kesişimini ararken karşısına Anadolu

Meraları’nın açtığı “Genç Onarıcılar Programı” çıktı. Şu anda Anadolu Meraları’nda yaptığı

çeşitli işlerle saha bazlı projelere destek veriyor.

Akademik olarak ise çevresel tarih ve bilim teknoloji çalışmaları ile ilgileniyor. Yüksek lisans

tezi için Türkiye’de toprağa dair tahayüller ve toprağa dair bilimsel bilgi üretme biçimlerinin

dönüşümünü, yaşamları toprak ile iç içe geçmiş toprağın altındaki ve üstündeki varlıkların

tarihi ile birlikte çalışıyor.

bottom of page