top of page

Danışmanlık Hizmetleri

Anadolu Meraları olarak, üretim-türetim ilişkisini yeniden tanımlayan, bir yandan yeni-nesil onarıcı çiftçi ve arazi yöneticilerinin de oluşmasını sağlayarak özgün çalışma modelleri üzerinde de çalışıyor ve bunların kapalı-testlerini gerçekleştiriyoruz.

Özel Danışmanlık

Halihazırda bir çiftliği olan ve Bütüncül Yönetim uygulamak isteyenler, ya da bir çiftlik kurmak isteyenler için genel fikri çerçeveden arazi seçimine, fizibiliteden finansal planlamaya, otlatma planından çitlemeye, ekolojik onarım gözlem süreçlerine kadar tüm süreçlerde arazide veya masabaşında danışmanlık veriyoruz.

Kişi veya girişimin özeliklerine ve özel şartlarına uygun olarak en doğru ve sonuç verici danışmanlık hizmetini vermek konusunda güçlü ilkelerimiz var. Danışman olmayı, hakkıyla karşılanması gereken bir sorumluluk olarak tanımlıyoruz.

Her türlü danışmanlık talebinizi, mümkünse girişiminizle ilgili bilgileri içeren bir emaille bilgi@anadolumera.com adresine iletebilirsiniz.

Havza-temelli Danışmanlık

Bir özel işletmeyi/çiftliği değil, havzada bulunan tüm üreticileri kapsayan projelerde de yer alıyoruz. Meralar gibi “müşterek” arazilerde gerçekleştirdiğimiz bu gibi projelerde (örnek: Konya Sarayönü) projeden yararlanıcıların ve ilgili paydaşların tamamının ortak bağlamının çıkartılmasını kolaylaştırma, teknik destek, otlatma planının yapılması, gerçekleştirilmesi ve/veya takibi gibi süreçleri ele alıyoruz.

Sivil toplum örgütü, üretici birliği ve devlet kurumlarıyla beraber gerçekleştirdiğimiz bu projelerle ilgili soru ve taleplerinizi bilgi@anadolumera.com adresine e-posta yoluyla gönderebilirsiniz.

bottom of page