OTAĞ ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular

Girişim ve girişimci kavramlarını nasıl tanımlıyorsunuz?


“Girişim” A’dan Z’ye tüm halkalarıyla bir işi, girişimci de bu işi gerçekleştirme niyet ve iradesini ortaya koyan kişiyi tanımlıyor. Burada bir sorumluluk üstlenme, “ben yaparsam olacak” farkındalığına sahip olma, şartlara ve zorluklara karşı söylenmek yerine kolları sıvayıp “girişme” hali ve edası kastediliyor.
OTAĞ’ın bir sahibi var mı? Kiminle muhattap olacağım?


Her OTAĞ’ın (örneğin OTAĞ – Biga) kendi kaynakları ve ulaşabildiği kaynaklar var. Bunların sahibinin kim olduğundan bağım- sız olarak, her OTAĞ’ın Anadolu Meraları tarafından koordine edilen yönetici/koordinatörleri bulunuyor. OTAĞ’ın kullandığı araziler, makine ve ekipman ve diğer kaynakların kullanımı için sahiplerine ödediği paylar, OTAĞ bütününün kendi nansal planlamasıyla ortaya çıkıyor. Bu anlamda girişimcile- rin muha abı doğrudan OTAĞ’larda bulunan yönetici/koordinatör ekip.
OTAĞ’a bir girişime yönelik yatırımcı olarak başvurabilir miyim?


Şu aşamada hayır. Anadolu Meraları olarak Türkiye’de “yatırımcı” alanına girmeden önce “girişimci” boyutunu geliştirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Güçlü, deneyimli, hem teoride hem de pratikte sağlam girişimciler ortaya çıktıkça “yatırımcı” kısmını çözmek görece kolay. Dünyada da durum çok farklı değil. OTAĞ modeline Türkiye dışından yönelen merak ve talep de bundan kaynaklanıyor. Değişim ve dönüşüm için eksik olan şey paradan çok, bunu gerçekleştirmeye niyetli ve muktedir, sorumluluk sahibi insanlar. Öte yandan, bir OTAĞ girişimcisi olarak tabi ki yatırımcınız olabilir. Bu durumda yatırımcıyla girişimci arasındaki ilişki OTAĞ’ın ilgi alanının dışında kalır. OTAĞ’ın muhattabı sisteme girmiş olan girişimcidir.
OTAĞ modelinin devamında gelecek “ek özellikler” var mı?


Evet. OTAĞ sistemi içindeki girişimcilerine yönelik yurtdışı maaşlı stajlar, maaşsız gönüllülük olanakları, eğitim almak isteyenlere yönelik önemli miktarlarda indirim sağlayabilecek “kurumsal” anlaşmalar, OTAĞ tarafından refere edilen girişimcilerin istekleri halinde yatırımcı bulmalarına yönelik hizmetler ve daha fazlası OTAĞ modelinin kısa/orta vade vizyonunda var. Gelecek OTAĞ yerleşkelerinin dört başı mamur, büyük ölçekli ve çok yüksek çeşitlilikte üretime imkan tanıyan, konferans salonlarından mikrobiyoloji laboratuarlarına, konaklama imkanına kadar geniş imkanlar barından “kampüs – çiftlikler” olması da hayaller ve hatta planlar dahilinde.
Benim hayalini kurduğum üretim ölçeği çok büyük/küçük, OTAĞ için yine de uygun mu?


OTAĞ - Biga’da zamansal ve parasal yatırımını karşılamakla kalmayıp, geçimliğin üzerinde bir gelir kapısı yaratabilecek ölçekte üretimler yapmak mümkün. Diğer bir deyişle, eğer hayalinizdeki ölçek büyükse, onun “test sürüşünü” OTAĞ içinde yapmanız, yüksek riskler almadan krin uygulanabilirliğini görmek, işi öğrenmek gibi konularda büyük avantaj sağlayabilir.
Öte yandan, OTAĞ’ın ölçek için bir üst sınırı veya alt sınırı yok. Başvurduğunuz OTAĞ yerleşkesinin ziksel kaynakları çerçevesinde istediğiniz ölçekte bir girişim için başvuruda bulunabilirsiniz.
OTAĞ - Biga’da konaklama imkanı sunuyor musunuz?


Özellikle ilk dönemde, arazide veya köyde konaklama imkanı sunamayabiliriz. OTAĞ-Biga’ya arabayla yaklaşık 15 dakika mesafede bulunan ve köy servislerinin bulunduğu Biga’da bir yer bulmanız konusunda ise destek veriyoruz. Talep ve girişimci pro line göre köyde uygun çözümler bulma şansımız olabilir.
Dönemsel olarak teşvik ettiğiniz, keşke olsa dediğiniz girişimler olacak mı? Bunlara özel destekler verecek misiniz?


Halihazırda bulunan girişimlerin üretim desenleri, ihtiyaç duydukları ve sunduklarına göre belirlenecek “stratejik önemde girişimler” olabilir, evet. Bunlara yönelik özel desteklerimiz de olabilir.
Bu modeli nasıl oluşturdunuz? Nereden feyz aldınız?


9 yaşına basmış bir kir bu. Doğduğu gün- den bu yana çok şey öğrendi, gelişti ve bu haline geldi. Türkiye ve dünyadan karşılıklı öğrendiğimiz yüzlerce deneyim var, ancak feyz aldığımız benzer bir model yok. Modelin bu haline gelmesinde ise ekosistem örüntülerini (diğer bir deyişle, “doğa nasıl işler?”) sosyo-ekonomik düzlemde taklit etme düsturumuzun önemli bir payı var.