top of page
Ara

İletişim Program Lideri ArıyoruzProfil

 • Değişime açık ve orta-yüksek düzeyde karmaşıklıktaki zorluklara kapsamlı, uygulanabilir ve Anadolu Meraları bağlam ve bütünüyle tutarlı çözümler sunabilen,

 • Güvenilir, dürüst, açık, net iletişimli ve bel bağlanabilir,

 • Hem bağımsız olarak hem de bir ekibin parçası olarak etkin bir şekilde çalışabilen,

 • Onarıcı tarım ve onarım çağı kavramlarına yüksek derecede heyecan duyan,

 • Anadolu Meraları bütüncül bağlamı içerisinde inisiyatif ve sorumluluk alarak stratejik planlamasını, koordinasyonunu ve ifasını gerçekleştirebilecek

 • İyi seviyede İngilizce bilen,

 • Türkiye’nin farklı yerlerindeki proje ve çalışmalarımız için seyahat engeli olmayan, çeşitli çevre koşullarında verimli çalışabilen

 • Sorumluluk almaktan, “çuvaldızı kendine batırmaktan” imtina etmemenin ötesinde varoluşsal bir tatmin duyan,

 • Yukarıdaki maddeler içerisinde eksik olduğu konuların farkında olan ve bu konuda kendisini geliştirmek için hevesli ve net planları olan

İletişim Programı Hakkında:

 • Anadolu Meraları, SafiMera (ve ileride kurulacak diğer şirket, girişim ve markaların) kurumsal ve marka iletişiminden sorumlu program. Halihazırdaki ekibi bir (iletişim sorumlusu) kişilik.

(Anadolu Meraları'nın bünyesinde şu anda Koordinasyon Programı, Proje Geliştirme ve Girişim Destek Programı ve Arazi Uygulamaları Programı bulunmaktadır. Yakın gelecekte Kapasite Geliştirme Programı da eklenecektir.)


İş Tanımı:

 • Anadolu Meraları’nın hedef, marka, ürün veya hizmetlerini tanıtmak için stratejiler geliştirmek,

 • Anadolu Meraları etrafında gelişen “onarım ekosistemi”nin dünü, bugünü ve gelecek niyetlerinin hikayesini anlatmak, farklı paydaşlarla ve toplum geneliyle iletişimi kurgulayıp ifa etmek,

 • Stratejilerin uygulanmasına yönelik iş planlarının ve bütçelerinin hazırlanması, koordine ve ifa edilmesi, iletişim faaliyetlerinin planlanması, uygulanması, revizyonu ve değerlendirme/raporlama süreçleri

 • Anadolu Meraları’nın diğer programlarının çalışmaları ile işbirliği yapmak ve destek olmak

 • Parçası olduğu Savory Enstitüsü ve networkü ile iletişim faaliyetlerinin kurgulanması, yürütülmesi ve takibi.

Program liderinin yıllık bazda hazırlayacağı ve ifa edeceği iş planı çerçevesinde uygulanmasından sorumlu olacağı faaliyet alanlarına dair örnekler*:

 • Görsel ve yazılı basın/platform ilişkilerinin kurulması ve takibi,

 • Mevcut ve gelecek girişimlerin kurumsal kimlik ve söylemlerinin hazırlanması/ifası,

 • Röportaj ve basın bülteni için ilgili metinlerin hazırlanması,

 • Yazılı, görsel ve sesli paylaşım materyalleri hazırla(t)mak,

 • Web Siteleri için içerik üretmek, ürettirmek, üretilen içerikleri kontrol etmek ve yönetmek,

 • Sosyal medya stratejisine yönelik olarak hesapların strateji dahilinde yönetilmesini sağlamak, faaliyetlerin takibi ve sosyal ağlarda projeler oluşturmak

 • Tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,

 • Geçmiş, mevcut ve geleceğe yönelik girişim ve projeler hakkında ulusal ve küresel platformlarda tanıtım, katılımcı tasarım ve bağların kurulması

*“Örnekler” denmesinin sebebi, program liderinin, program dahilinde yıllık bazda gerçekleştirilecek faaliyetleri kendisinin kurgulayacak, tasarlayacak ve onay aldıktan sonra uygulayacak olması. Bu iş planlarının, Anadolu Meraları bütüncül bağlamı çerçevesinde stratejik olarak program lideri ve ekibi tarafından sıfırdan ve otonom olarak kurgulanması beklenir.

Sorumluluk, Hak ve Kazanımlar:

 • Anadolu Meraları bünyesinde sorumlu olduğu projelerin, onaylanmış planı çerçevesinde verimli ve etkin şekilde yürütülmesini, olası problemlerin proaktif çözüm önerileriyle aşılmasını sağlamak konusunda birincil derece sorumluluk

 • Program ekibi, Anadolu Meraları ekibinin geri kalanı ve ilintili girişim ekipleriyle sağlıklı, dengeli, dürüst/açık ve muktedir kılan (enabler) ve sorumluluk alan bir ilişki kurma sorumluluğu

 • Anadolu Meraları çalışma çerçevesi içinde tam zamanlı çalışma sorumluluğu ve hakkı

 • Çanakkale’de bulunan Anadolu Meraları ofisine tam erişim hakkı,

 • Yasal özlük hakları

 • 2022 yılı sonuna kadar aylık 15-16 bin tl arasında net maaş hakkı (görüşmeler sonrası karar verilecek)

 • Anadolu Meraları finansal planlama ve 2022 yıl sonu gerçekleşmelerine bağlı olarak kısa ve/veya orta vadede prim ve opsiyonlu hisse gibi katılım mekanizmalarına dahiliyet hakkı,

 • 2023 yılı başından itibaren program liderinin gerçekleştireceği iş planı ve finansal plan çerçevesinde (kendisi dahil) program çalışanlarının maaş ve diğer kazanımlarını planlayıp onay için sunma hakkı

Bilgi, Beceri ve Deneyim:

 • Ekip yönetebilen

 • Anadolu Meraları’nın çalışma alanlarına ilgili, araştıran,

 • Bilgi ve verilerin toplanmasını, değerlendirilmesini ve yorumlanmasını koordine edebilen

 • Sorunları analiz eden, alternatif çözümleri belirleyen ve aksiyon alabilen

 • Açık ve öz, sözlü ve yazılı olarak iletişim kuran

 • Bağımsız çalışabilen, aynı zamanda aktif, ilgili bir ekip üyesi olan

 • En az beş yıllık ilgili profesyonel deneyim

 • İnisiyatif alan ve şirket için operasyonel, sözleşmeye dayalı, finansal ve iş yönetimi gereksinimlerini ve finansal durumunu izlemek için proaktif bir yaklaşım uygulayan

 • Uygun eylemi belirlemek için bütün ve bağlam üzerinden tanımlanmış prosedürler ve uygulamalar dahilinde aksiyon alabilen


SON BAŞVURU TARİHİ: 25 TEMMUZ PAZARTESİ


962 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page