top of page
Ara

"Lay’s Yenileyici Tarım Projesi" başladı

Birden fazla krizi aynı anda yaşadığımız bu dönemde, günümüzün en önemli ve kritik konularından biri olan gıda ve tarım alanında PepsiCO Vakfı’nın desteğiyle "Lay’s Yenileyici Tarım Projesi"ne başladık. Hedefimiz tarım yapma şeklimizi değiştirerek yerelden küresele doğayı, ekonomiyi ve toplumsal ilişkilerimizi onarmak.

Proje kapsamında Konya’nın Karapınar ilçesinde onarıcı tarım yöntemlerini kullanarak patates, pancar, ayçiçeği ve mısır üretimi gerçekleştireceğiz. Bu ürün gruplarını yeşil gübreleme, kompost özütü, otlatma ve hayvan entegrasyonu gibi çeşitli uygulamaları kullanarak yetiştireceğiz. Bu sayede hem bu uygulamalar ile ilgili araştırma yapabileceğiz, hem de arazimize davet ettiğimiz çiftçilere uygulamaları kendi arazilerinde kullanabilmeleri için gerekli eğitimleri vereceğiz.

Bu proje için yola çıkarken özellikle çiftçilerin sahadaki deneyimden faydalanmalarını çok önemsedik. Çünkü Türkiye’de yenileyici tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için çiftçilerin bu uygulamaların sonuçlarını görmesi çok önemli. Üretici, sonucunu görmediği, emin olmadığı uygulamaları kullanmaya haklı olarak yanaşmıyor. Genellikle konvansiyonel üretimin ötesinde alternatif uygulamalara yönelme ihtiyacı duyulmuyor. Ya da niyet olsa bile henüz bu konular ülkemizde yeni olduğu için hangi çalışmaların uygulanabilir olduğuyla ilgili doğru bilgiye de ulaşılamıyor. “Lay’s Yenileyici Tarım” projesinin kısa vadeli hedefleri arasında çiftçileri bu uygulamalarla pratik ve teorik olarak tanıştırmak yer alıyor.


Orta ve uzun vadede hedeflerimiz arasında, bu çalışmaların ‘normal’ ve olağan yöntemler olarak çiftçilerin kendi pratikleri arasına girmesi var çünkü içinde bulunduğumuz krizlerinin hepsinin çözümü gıda ve tarım sistemlerimizi değiştirmekten geçiyor. Yapılan çalışmaların ekosisteme yararının yanı sıra çiftçilerin kendi üretim verimliliklerine etkilerini görmeleri de çok önemli. Bu bakımdan proje, sadece ekolojik yönden değil, orta ve uzun vadede ekonomik ve sosyal yönden de etkisi anlamında büyük önem taşıyor.


Proje kapsamında hedeflerimiz

 • “Öğrenerek yapılan, yapılırken öğrenilen” bir uygulama arazinin olması,

 • Çiftçilerin bu alanda hem teorik hem de uygulamalı eğitim alabilmesi ve uygulamaları yerinde görebilmesi,

 • Lays’in sağladığı “yenileyici tarım fonu”yla öğrendiklerini kendi arazilerinde uygulamaları için çiftçilerin finansal olarak desteklenmesi,

 • Ve bütün uygulamalarımızın olumlu etkilerinin ekolojik olarak gözlemlenmesi ve kayıt altına alınması…

Projemizin önemli noktalarından bir tanesi de onarıcı tarım uygulamaları gerçekleştirmek isteyen çiftçilere sağlanan onarım fonu olacak.

 • Lay’s yenileyici Tarım projesi kapsamında 75 çiftçimize mikro ölçekte finansal destek vereceğiz ve uygulama arazilerinde gördükleri yenileyici tarım uygulamalarını kendi arazilerinde uygulamalarına katkı sağlayacağız.

 • Bu 75 çiftçiyi bölgede tarımsal faaliyette bulunan ve seçim kriterimiz olarak da öncelikli olarak kadın ve genç nesil çiftçiler arasından belirlemeyi planlıyoruz. Seçici kurulumuz tarım alanında uzman ve deneyimli olan kişi veya kuruluşlardan oluşacak.


Proje kapsamında gerçekleşecek eğitimler

Eğitimleri tasarlarken kendi çalışmalarımızda da kullandığımız ve etkisini proje süresince gösterebileceğimiz uygulamalara özellikle yer vermeye dikkat ettik. Çiftçiye, sonucunu da gördüğü bir uygulamanın eğitimini, proje süresince vermiş olmayı katma değer açısından yüksek buluyoruz. Çiftçiler bir yandan etkilerini görürken diğer yandan uygulama için gerekli pratik ve teorik bilgiye de ulaşmış olacak.

 • Yenileyici Tarıma Genel Bakış

Ekosistem ve toprak üzerindeki olumsuz etkilerimizi, içinde bulunduğumuz durumu daha iyi anlamalarını sağlayacak, ekosistem döngülerine ve onları iyileştirmeye yönelik yöntemleri genel olarak anlatan bir eğitim olacak.

 • Bütüncül Yönetime Genel Bakış

Arazi yönetimi, toprak ve ekosistem onarımı ve sürdürülebilir finansal planlama konularında büyük etki yaratan ve küresel bir ağda yaygın olarak kullanılan Bütüncül Yönetime Genel Bakış eğitiminde, Bütüncül Yönetim’in hangi ilkeler üzerine kurulduğu, “Bütüncül Bağlam” nedir, nasıl kurgulanır, “Bütün” nedir, hangi adımlarla oluşturulur, ekosistemler hangi süreçlerle, nasıl işler, ekosistemleri etkileyebileceğimiz araçlar ve bunların farklı koşullardaki etkileri nelerdir gibi konulara değinilecek.

 • Su ve Besin Döngüsü

Su ve besin döngüsü nedir, neden önemlidir, konvansiyonel yöntemlerde ve onarıcı pratiklerde bu döngüler nasıl farklılık gösterir, hem maliyetleri azaltacak hem de toprak onarımını sağlayacak, ürün kalitesini artıracak şekilde bu döngüler nasıl iyileştirilir, bu döngülerin gözlemleri nasıl yapılır, işaretleri nelerdir - iyi ve kötü giden bir su ve besin döngüsünün göstergeleri nelerdir ve bu göstergeler nasıl izlenir konularına değinilecek.

 • İşlemesiz Tarım

İşlemesiz tarımın temelleri ve ekosistem servislerine olan etkileri nelerdir? İşlemesiz tarımda dikkat edilmesi gereken önemli noktalar nelerdir?

 • Örtü bitki uygulaması

Örtü bitki uygulamasının temelleri ve ekosistem servislerine olan etkileri nelerdir? Nasıl bitkiker örtü bitkileri için uygundur? Uygulama pratiklerindeki önemli noktalar ve bölge için uygun dönemler nelerdir?

 • Kompost Yapımı, Çayı ve Özü

Uygulama arazisinde de kullanmak üzere kurduğumuz kompostun yapılışı uygulamalı olarak gösterilerek kompost yapımında incelikler ve dikkat edilmesi gereken özellikler detaylı olarak anlatılarak gösterilecek.

 • Ürün Rotasyonu

Ürün rotasyonu neden önemlidir? Ürün rotasyonunda nelere dikkat edilmelidir?

 • Entegre Zararlı Yönetimi

Kimyasal ve mekanik yöntemler kullanılmadan, biyolojik mücadele nasıl yapılır? Pratikleri nasıl uygulanır? Bu proje kapsamında uygulama arazisinde kullandığımız yöntemler neler?

 • Ekolojik Gözlem

Yenileyici tarım uygulamalarında bitkisel üretim göstergelerinde ne gibi değişimler olur?

 • Hayvan Entegrasyonu

Hayvan entegrasyonunun etkileri, hangi bölgelerde ve türlerde ne zaman ve hangi yoğunlukta hayvan otlatma tercih edilmeli? Kırılganlık skalasına göre bunun değişimi ve uygulama pratikleri nelerdir?

 • Değişim Yönetimi

Konvansiyonel yöntemlere alternatif, yenileyici ve agro-ekolojik pratiklerin uygulanmasında yaşanılan psikolojik dirençler nelerdir, bunlara yönelik neler yapılabilir? Konvansiyonelden yenileyiciye doğru algı değişiminin yönetimi nasıl yapılabilir? Kolaylaştırıcı yöntemler nelerdir?756 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page