Ara

Bütüncül Yönetim | 2021 Eğitimleri

En son güncellendiği tarih: Oca 22

Anadolu Meraları olarak Savory Enstitüsü onaylı uluslararası akreditasyonla Bütüncül Yönetim eğitimleri düzenleniyoruz. Amacımız, temel bir Onarıcı Tarım pratiği ve algoritması olan Bütüncül Yönetimin Türkiye’de de yaygınlaşması ve uygulanmasını sağlamak, geleceğin uygulayıcılarını, çiftçilerini, ekip üyelerini ve eğitmen adaylarını yetiştirmek… Giriş ve Finansal Planlama eğitimlerimizin detaylı bilgi ve kayıt formları yazının devamında.


Meralar başta olmak üzere arazi yönetimi, toprak ve ekosistem onarımı ve sürdürülebilir finansal planlama konularında büyük etki yaratan Bütüncül Yönetim,

 • Kırsalda her şekil ve ölçekte yaşam, üretim ve yatırım için uygun yaklaşımla stratejik planlama yapabilmek ve doğru kararları doğru zamanda alabilmek,

 • Onarıcı tarım uygulayarak toprağı ıslah etmek,

 • Otlakların, meraların ot verimini verimli hayvancılık ve ziraat yaparak hızla arttırmak,

 • Tarla, bahçe ve bağların üretkenliğini ve verimini arttırmak,

 • Toprağın su tutma kapasitesini, organik madde miktarını arttırmak,

 • Erozyonla mücadele ve biyolojik çeşitliliğin korunarak artması ve çölleşmeyi tersine çevirmek,

 • İklim Değişikliğiyle mücadele ve İklim Değişikliğine adaptasyon

 • Farklı tarımsal üretim olanaklarını, size, amaçlarınıza, ihtiyaç ve keyfinize, arazinize, ekonomik döngünüze, sosyal yapınıza uygun ve entegre şekilde belirlemek, A’dan Z’ye planlamak,

 • Yapılan üretimin istenen doğrultuda gelişmesini ve ekonomik sürdürülebilirliğe hızla kavuşmasını sağlamak,

 • Gerçek anlamda hayvan refahını sağlamak ve sağlıklı hayvansal gıda üretimi,

 • Ekolojik döngüleri gözlemlemek

gibi çok önemli konularda, dünyanın dört bir yanında önemli başarılar kazanmasıyla adını duyurdu.


Savory Enstitüsü Türkiye gözesi olan Anadolu Meraları tarafından düzenlenen ve uluslararası ölçekte Savory Enstitüsü akredite olan eğitimin amacı, Bütüncül Yönetimin Türkiye’de de yaygınlaşması ve uygulanmasını sağlamak, geleceğin uygulayıcılarını, çiftçilerini, ekip üyelerini ve eğitmen adaylarını yetiştirmek.


Eğitimlerin bir odak noktası da uluslararası akrediteli yeni “bütüncül arazi uzmanları” (field professional) yetiştirmek. Bu akreditasyonun ilk adımı olan Bütüncül Yönetim eğitimleriyle hem Türkiye’de hem de küresel düzeyde sayıları hızla artan uygulama arazisi projelerinde yer alabilecek ekipler kurmayı hedefliyoruz.


Eğitim içeriği zenginleştirilerek oluşturulan bu özel odak noktasından, eğitime kendi çiftliği veya hayalini kurduğu kırsal yaşam için katılmak isteyenlerin de çok faydalanacağını öngörüyoruz.

Bütüncül Yönetim - Giriş


Bütüncül Yönetimin üç ana modülünden ilkini oluşturan bu eğitim,

 • Bütüncül Yönetimin Temel İlkeleri

 • Gezegeni Beslemek – Ekosistem Süreçleri ve Araçları

 • Bütüncül Bağlam ve Kılavuz Soruları: Yeni Bir Karar Alma Algoritması başlıklarını kapsar.

Bütüncül Yönetim müfredatının en güncel ve gelişmiş halinin Savory Enstitüsü tarafından tanınan uluslararası sertifikayla sunulacağı bu eğitimin sonunda katılımcılar,

 • Bütüncül Yönetim nedir? Hangi ilkeler üzerine kuruludur?

 • “Bütüncül Bağlam” nedir, nasıl kurgulanır?

 • “Bütün” nedir, hangi adımlarla oluşturulur?

 • Ekosistemler hangi süreçlerle, nasıl işler?

 • Ekosistemleri etkileyebileceğimiz araçlar ve bunların farklı koşullardaki etkileri nelerdir?

 • Çok bilinmeyenli, yoğun, sıkışık süreçlerde (ekoköy kurmak, çok-çeşitli ziraat, hayvancılık/otlatma, kısıtlı kaynaklarla azami etkin iş planlaması ve takibi, vs...) kısa vadeli ve uzun vadeli kararlar nasıl alınabilir, nasıl uygulanır?

 • Bütüncül Finansal Planlamanın temel ilkeleri ve yaklaşımı nedir?

 • Bütüncül Arazi Planlamasının temel ilkeleri ve yaklaşımı nedir?

 • Bütüncül Otlatma Planının temel ilkeleri ve yaklaşımı nedir?

 • Bütüncül Ekolojik/Biyolojik Gözlemlemenin temel ilkeleri ve yaklaşımları nedir?

sorularının cevaplarını öğrenirler.


Eğitim sonunda katılımcılar;

 • Bütüncül Yönetim uygulayacakları “Bütün”leri doğru şekilde tanımlayıp belirlemiş,

 • Bütüncül Bağlamlarını oluşturmuş,

 • 4 ekosistem süreci hakkında temel bilgileri edinmiş,

 • Farklı iklimsel/ekolojik özellikteki arazilerde hangi ekosistem araçlarının hangi sonuçları doğuracağını öğrenmiş,

 • Farklı arazi ve üretim biçemlerinde hangi süreçlerin kullanılıp sonuç alabileceği konusunda bilgi sahibi olmuş,

 • Bütüncül Yönetimin ana omurgası olan “yeni karar alma algoritmasını” uygulamalı olarak öğrenmiş ve sınamış,

 • Finansal Planlama ve ardından gelen diğer modüllere hazır hale gelmiş olurlar.

NOT: Bütüncül Yönetim Giriş Eğitimini almak, Bütüncül Yönetim Finansal Planlama ve İleri Düzey Eğitimlerine katılım için ön koşuldur.


Kimler Katılmalı?

 • Halihazırda çiftçilikle uğraşanlar

 • Kırsalda üretken bir yaşam kurmaya niyetli olanlar

 • Hayvansal veya zirai yatırım yaparak işletme kurmaya karar vermiş olanlar

 • Bütüncül Yönetimde uluslararası geçerliliği olan sertifika/akreditasyon edinerek orta vadede küresel ölçekte kurum, çiftlik ve özel projelerde yer almak isteyenler

 • Orta/uzun vadede Bütüncül Yönetim akredite eğitmeni olmayı düşünenler

 • Yüksek katma değerli, sağlıklı ve kaliteli gıdayı düşük maliyetlerle ve ekosistemleri onararak üretebilmek isteyenler

 • Karbon ayak izini eksiye düşürerek dünyanın onarım sürecine katkıda bulunmayı hedefleyenler

 • Bütüncül Yönetimi tüm modül ve detaylarıyla öğrenmek isteyenler

 • Anadolu Meraları projelerinde, onarıcı tarım faaliyetlerinde çalışmak isteyenler

Tarih: 14-17 Ocak 2021